Test | zastupitelstvo.sk

TestTest


  • 222

.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Iné podujatia organizované TSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 1
Tlačové konferencie TSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 32
Zasadnutia zastupiteľstva 2
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Iné podujatia organizované TSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 1
Tlačové konferencie TSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 32
Zasadnutia zastupiteľstva 2